Zespół

Właścicielki Butterfly s.c.

Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak
Katarzyna Walioszczyk-UrbaniakTrener
Jestem rekomendowanym trenerem warsztatu I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowanym coachem. Ukończyłam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Łódzkim, później socjoterapię na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie...
Czytaj więcej...
Sylwia Szczygłowska
Sylwia SzczygłowskaTrener
Jestem trenerem w obszarach artystycznych form wyrazu oraz trenerem wizażu i stylizacji. Moją pasję do pracy w obszarach rozwoju osobistego połączyłam z moimi umiejętnościami i wykształceniem jako artysty plastyka...
Czytaj więcej...

Trenerzy

Agnieszka Rechowicz-Michalska
Agnieszka Rechowicz-MichalskaTrener
Jestem niezależnym HR Business Partnerem prowadzącym coachingi oraz projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego ze specjalizacją menedżer w procesie zarządzania oraz University of Luton ze specjalizacją biznesowo-dziennikarską...
Czytaj więcej...
Adriana Kucmin
Adriana KucminTrener
Jestem psychologiem, obecnie w trakcie studiów doktoranckich z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz trenerem zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Trenerów Biznesu. Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator" afiliowaną przez Evidence Based Training Association...
Czytaj więcej...
Sebastian Dulik
Sebastian DulikTrener
Jestem absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto jestem trenerem umiejętności psychospołecznych, trenerem i praktykiem biznesu.

Czytaj więcej...
Agnieszka Szeptuch
Agnieszka Szeptuch Trener
Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie kształcenia w nurcie humanistycznym, trenerem grupowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, profesjonalnym coachem, certyfikowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie...
Czytaj więcej...
Elżbieta Zawodniak
Elżbieta ZawodniakTrener
Jestem superwizorem i trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz coachem; pracuję zarówno w obszarze biznesowym jak i osobistym. Ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pomoc socjalną na Uniwersytecie Opolskim studia podyplomowe – Psychokreacja zaburzeń zachowania dzieci...
Czytaj więcej...

Zaufali nam

Działalność Profesjonalnego Centrum Rozwoju „Butterfly” opiera się na wsparciu procesów rozwojowych wśród kadr pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego czy sektora pozarządowego. Nasza siedziba w Częstochowie pozwala nam aktywnie współpracować z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie, Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Urzędem Miasta Częstochowy.
Doradztwo zawodowe, rozwój kompetencji społecznych w formie bardzo energetycznej wszczepiamy w dusze osób, z którymi współpracujemy. Poniekąd i instytucji, bo to ludzie w nich pracujący stanowią o ich prestiżu.

Działalność społeczna

Działalność społeczna znaczy dla Nas bardzo wiele. Mamy w sobie dużo wdzięczności i chcemy zarażać pozytywnym optymizmem i energią. Jak to robić? Żyć dla siebie i dla innych. Dla Nas to nie puste słowa, ale wartości które realizujemy w naszej pracy. Od wielu lat współpracujemy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie, wspierając jego działalność statutową. Współpracując z Stowarzyszeniem Profilaktyki i Wspierania Rodzin „Prometeusz” prowadzimy treningi motywacyjne, rozwijając potencjał i motywację uczestników. Włączamy się w akcje, które mają pomagać i wspierać, jak ta dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.

Referencje